Opłata skarbowa

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz.                960 - z późniejszymi zmianami).

 • 5zł - znaczek skarbowy za wniosek, podanie
 • 50 gr - znaczek skarbowy za każdy załącznik dołączony do wniosku, podania

Za wydanie pozwolenia na użytkowanie (do 100 zł należy kupić znaczki skarbowe, pozostałą kwotę wpłacić w kasie urzędu lub przelewem) opłata stanowi:

1. od pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego - 75% stawek określonych poniżej
2. wybudowanego bez pozwolenia na budowę - 150% stawek określonych poniżej
3. w pozostałych wypadkach - 25% stawek określonych poniżej

 • budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna - 1,00 zł za m2 pow. użytkowej /nie więcej niż. 500,00 zł
 • budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 8,00 zł
 • innego budynku - 40,00 zł
 • studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 14,00 zł
 • budynków związanych z produkcją rolną - 100,00 zł
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi - 2000,00 zł
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 km - 14,00 zł
 • innych budowli - 140,00 zł
 • urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 80,00 zł

Zwolnione od opłaty skarbowej są podania i załączniki od podań, wniosków:

 • w sprawach budownictwa mieszkaniowego
 • składanych w interesie publicznym
 • inwestycji jednostek budżetowych
 • inwestycji jednostek samorządu terytorialnego
 • budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek robót górniczych lub klęsk żywiołowych

W razie wydania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.

PINB.PL


KONTAKT

www.pinb.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@pinb.pl


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.