Etapy budowy - zmiana osoby funkcyjnej

Zmiana kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego

Wymagane dokumenty:

  • Zawiadomienie o zmianie osoby wykonującą samodzielną funkcję techniczną na budowie
  • Zaświadczenie wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz kserokopię uprawnień budowlanych kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego.

Podstawa prawna:

Art. 44 ustawy z 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r. z poźn.zm.).

PINB.PL


KONTAKT

www.pinb.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@pinb.pl


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.