Etapy budowy - tablica informacyjna budowy

Podstawowe informacje jakie powinny być umieszczona na tablicy informacyjnej, zgodnie z § 13 rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. (Dz.U. z 2002 r nr 108, poz. 953)

  1. Rodzaj robót budowlanych
  2. Adres prowadzenia robót budowlanych
  3. Nr pozwolenia na budowę
  4. Imię i nazwisko (lub nazwa firmy) inwestora
  5. Imię i nazwisko (lub nazwa firmy) wykonawcy
  6. Imiona nazwiska, adresy i nr telefonów: 

  • kierownika budowy
  • inspektora nadzoru
  • projektanta

  7. Numery telefonów:

  • Policji
  • Państwowej Straży Pożarnej
  • Pogotowia Ratunkowego
  • Okręgowej Inspekcji Pracy

PINB.PL


KONTAKT

www.pinb.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@pinb.pl


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.